กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016แสดงทั้งหมด
ร่วมทอดกฐินสำนักงาน กศน. ที่จังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามเสันทางศึกษาทางธรรมชาติ
กิจกรรมร้องเพลงให้พ่อฟัง ที่บึงสีไฟ
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
โครงการปรับพื้นฐานความรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2559 และรวมพลังทำความดีร้องเพลงให้พ่อฟัง