กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015แสดงทั้งหมด
กศน.อำเภอทับคล้อจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการ เสริมสร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
กศน.อำเภอทับคล้อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง)
กศน.อำเภอทับคล้อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์และเว็บเพจ