ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง)


ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น