กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2021แสดงทั้งหมด
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประชุมการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564
ประชุมการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนรับการประเมิน  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2564