กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น โครงการขับเคลื่อนขยายผล "โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน." ประจำปี 2565
เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาชีพประชาชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟการศึกษา ครั้งที่ 4
เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดพิจิตร และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฐานฝึกอาชีพ สร้างรายได้