เข้าร่วมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น โครงการขับเคลื่อนขยายผล "โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน." ประจำปี 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย นางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบลท้ายทุ่ง และว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก เข้าร่วมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น โครงการขับเคลื่อนขยายผล "โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน." ประจำปี 2565 และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น