กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021แสดงทั้งหมด
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
จัดกิจกรรม Big  Cleaning Day ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ
ประชุมข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ข้าร่วมประชุม เรื่องคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ จุดตรวจหน้าวัดมงคลทับคล้อ