การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ นางสาวประทินทิพย์ โสตถิปิณฑะ ครูชำนาญการพิเศษ และนายพิชิต คงวิชา กรรมการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น