กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2023แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5
 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพศจิกายน 2566
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ