เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร สุขมี ครู กศน.ตำบล และนางสาวดรุณี คงวิชา ครู ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุม CK HALL อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น