กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018แสดงทั้งหมด
จัดกิจกรรมเรียนรู้จากการอ่าน
หลักสูตรอาชีพ 6 ชั่วโมง  วิชาการทำถั่วกรอบแก้ว
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทน ศส.ปชต.
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก ต.ท้ายทุ่ง