กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2023แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี ภายใต้โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ประจำเดือนกันยายน 2566
ข้าประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูล จปฐ.ฯ
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาประจำปีพุทธศักราช 2566