เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี ภายใต้โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก ครู คศ.1 และนางสาวดรุณี คงวิชา ครู ศรช. เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี ภายใต้โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ Happy Convention Hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น