กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020แสดงทั้งหมด
มอบหน้ากากอนามัย เพื่อแจกให้กับผู้มารับบริการ ณ รพ.สต.เขาทราย
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ หมู่ที่ 6 บ้านสายดงยาง ตำบลทับคล้อ
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ วัดสวนพระโพธิสัตว์