มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ วัดสวนพระโพธิสัตว์

วันที่ 20  มีนาคม 2563 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนายเจตน์สษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ วัดสวนพระโพธิสัตว์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น