กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020แสดงทั้งหมด
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
พิธีเปิดเวทีสัญจรพลังบวร ร่วมพัฒนาพิจิตร ครั้งที่ 5  เวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONIE GAMES)
สอบกลางภาคนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562