ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563  ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ   ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น