กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2018แสดงทั้งหมด
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือน ธ.ค.61
จัดมุมนิทรรศการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10
โครงการอบรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง วันที่ 25 ธ.ค.61 ณ บ้านวังแดง หมู่ 2 ต.เขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ณ บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ต้านยาเสพติด