เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมประชุมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567