กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2023แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ เข้าร่วมอบรมระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ๒ รอบ
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ระดับตำบล  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาทราย
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ระดับตำบล   ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาเจ็ดลูก
เข้าร่วมถวายเงินองค์กฐินสามัคคี  ณ วัดวังแดง (หลวงปู่กี๋)