กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2022แสดงทั้งหมด
เป็นประธานเปิด กิจกรรม Gang Show  ในวันที่ 28 มกราคม 2565 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 16/2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565
เป็นวิทยากรรายวิชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  กับการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
เป็นวิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  วิชาการทำไข่เค็มกะทิสดใบเตย
จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 16/2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565