เป็นวิทยากรรายวิชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กับการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ

จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 16/2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565

และ ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นวิทยากรรายวิชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

กับการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโดวิด-19 อย่างเคร่งดรัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น