จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ และคณะดรู กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)โดยมีการจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือบนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ , กิจกรรมระบายสีกิจกรรมระบายสี 3 มิติ , กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น