กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2021แสดงทั้งหมด
จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รูปแบบ ON HAND
ระชุมคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ  ประจำเดือนธันวาคม 2564
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
เข้าร่วมการประชุมและนโยบายการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
ร่วมบริจาคสิ่งของ ในโครงการ "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ปันสุขสู่น้อง"
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรวิชา การทำผ้ามัดย้อม  ตำบลเขาทราย