ร่วมบริจาคสิ่งของ ในโครงการ "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ปันสุขสู่น้อง"

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ

ร่วมบริจาคสิ่งของ ในโครงการ "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ปันสุขสู่น้อง" ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ณ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น