กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาประจำปีพุทธศักราช 2566
เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และ และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสามัคคี "ทำความดีเพื่อสังคม"นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เข้าร่วมปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สาขาอำเภอทับคล้อ
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสากเหล็ก