เข้าร่วมปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สาขาอำเภอทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก ครู คศ.1 และนางเกศกัญญา ทาสีดา เข้าร่วมปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สาขาอำเภอทับคล้อ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย โดยมีนายอำเภอทับคล้อเป็นประธาน
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น