เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสากเหล็ก

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.สกร.อำเภอทับคล้อ ได้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสากเหล็ก ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น