เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 จากนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น