เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสามัคคี "ทำความดีเพื่อสังคม"นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ และนักศึกษาโซนเขาทราย-เขาเจ็ดลูก เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสามัคคี "ทำความดีเพื่อสังคม"นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น