ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอทับคล้อ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ และห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ

พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงาน

ของสำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น