จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รูปแบบ ON HAND

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้คณะครู จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รูปแบบ ON HAND ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ณ กศน.อำเภอทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น