ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2566

างสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก ครู คศ.1 พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น