หลักสูตรอาชีพ 6 ชั่วโมง วิชาการทำถั่วกรอบแก้ว

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมหลักสูตรอาชีพ 6 ชั่วโมง
วิชาการทำถั่วกรอบแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น