เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ วัดพระพุทธบาทเขาทรายแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น