จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพศจิกายน 2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัยร่วมกับครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพศจิกายน 2566 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอทับคล้อ (พอ.ดร.สมสมัย สิทธิเกษร)
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น