ข้าร่วมประชุม เรื่องคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น