ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ จุดตรวจหน้าวัดมงคลทับคล้อ

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ 

พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ จุดตรวจหน้าวัดมงคลทับคล้อ  วันที่ 10 เมษายน 2564 พร้อมกันนี้ได้มอบ

น้ำดื่มและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ และได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น