เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ นางสาวประทินทิพย์ โสตถิปิณฑะ ครูชำนาญการพิเศษ และนายพิชิต คงวิชา กรรมการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น