การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร (Gpax) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวเยาวดี โสดา ครู ศรช.ตำบลเขาทราย เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร (Gpax) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น