บริจาคโลหิตอำเภอ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อนำนักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมบริจาคโลหิตอำเภอ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น