พิธีเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖๗

คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ โดยการนำของ นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖๗ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น