ปฏิบัติธรรมดูจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทศพิธราชธรรม นำฝึกจิต พัฒนาศักยภาพชีวิต

กศน.อำเภอทับคล้อ นำนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมดูจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทศพิธราชธรรม นำฝึกจิต พัฒนาศักยภาพชีวิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น