ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิิัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิิัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น