โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์  ครูผู้ช่วย และนางสาวปภากาญจน์  จันทร์จินดา ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร  โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น