ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวปภากาญจน์  จันทร์จินดา  ครูอาสาสมัคร  จัดประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  หอประชุมกศน.อำเภอทับคล้อ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น