การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ  เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงอรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น