เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น