จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมรอบที่ 2 กศนตำบลเขาทราย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมรอบที่ 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ศส.ปชต. ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ กศนตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น