หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 15 ชม. ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561

นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 15 ชม. ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น